BLOOTSTELLING

Wat valt er onder een gevaarlijke blootstelling, hoe herken je deze en hoe kunnen deze worden behandeld?

hitteberoerte - onderkoeling - brandwonden

 

Wat is de "E" van Exposure?

De E staat voor Exposure: de laatste letter van het CABCDE-protocol. Dit betekent een lichamelijke blootstelling aan hoge en lage temperaturen, die een schadelijke of gevaarlijke impact kunnen hebben. Bij de "E" hoort tevens een onderzoek van top tot teen - en komen alle overige letsels aan bod.

Welke soorten schadelijke blootstellingen zijn er en hoe dient er worden gehandeld?

Meer weten over hoe je om moet gaan met een blootstelling? Volg dan één van onze BHV trainingen. 

Zie meer informatie over CABCDE-methode.

 

HOE ONTSTAAT EEN LEVENSGEVAARLIJKE BLOOTSTELLING?

Door weersinvloeden kan je lichaam blootgesteld worden aan verschillende temperaturen. Door te lang in de zon te zitten en niet genoeg water te drinken kan je lichaam bijvoorbeeld oververhit raken. Zo kun je bij extreme kou en lage temperaturen onderkoelt raken door te lang buiten te blijven en jezelf niet goed te kleden.

Naast de weersinvloeden is een andere vorm van blootstelling aan hoge temperaturen een brand en in contact komen met chemische stoffen die een verbranding op het lichaam kunnen veroorzaken.

Komt je lichaam in aanraking met een extreem hoge temperatuur, dan ontstaan er brandwonden op het lichaam. Jezelf blootstellen aan extreme hitte of kou kunnen beide leiden tot levensbedreigende situaties.

 

chemische stoffen

HOE ONDERZOEK JE EEN SLACHTOFFER

Het top-tot-teenonderzoek heeft als doel het voorkomen van koude- en warmteletsels door hoge en lage temperaturen. Alsmede het verzorgen van breuken, wonden en overige letsels. Een methode om een anamnese (totaal onderzoek) te verrichten, is AMPLE:


A: Allergie. Reageert het lichaam overgevoelig op voeding, steken, beten en middelen? Gebruik bij een allergische reactie alleen een EpiPen indien deze is voorgeschreven aan het slachtoffer en het slachtoffer deze zelf kan toedienen.

M: Medicatie/intoxicaties. Door het inslikken van bepaalde middelen, planten of chemisch materiaal kan een vergiftiging worden veroorzaakt. Controleer het etiket van het ingenomen middel/product of hier een handeling op staat om de vergiftiging tegen te gaan. Drugs en alcohol zijn een vorm van intoxicatie. Heeft het slachtoffer diabetes? Handel dan op de juiste wijze.

P: Voorgeschiedenis. Is er iets gebeurd in het verleden?

L: Laatste maaltijd. Wat heeft het slachtoffer voor het laatst gegeten?

E: Evenement. Wat is er gebeurd voor het ongeval?

Verplaatsen van een slachtoffer?

ZORG ALTIJD EERST VOOR JE EIGEN VEILIGHEID!

Een slachtoffer mag alleen worden verplaatst, indien er sprake is van een levensbedreigende omgeving waar het slachtoffer zich bevindt. Bijvoorbeeld bij een brand, explosiegevaar, drukke weg, overstromingen of extreem weer. De rautekgreep, sleeptechniek en brandweergreep zijn voorbeelden van een snelle verplaatsing.

Wat zijn de symptomen bij een hitteberoerte?

Een hitteberoerte kan worden veroorzaakt door een verhoging van de lichaamstemperatuur, verlies van vocht en/off zout, door blootstelling aan een hoge omgevingstemperatuur of teveel inspanning bij hogere temperaturen.

Bij langere inspanningen kan men tot wel vier liter vocht verliezen. Denk daarbij aan intensieve sportwedstrijden bij een temperatuur boven de 30°C. Hierbij wordt veel vocht verloren door overmatig transpireren of te weinig water drinken in combinatie met hogere inspanningen.

Een ouder iemand of een kind kan eerder last krijgen van een hitteberoerte.  

Hittestuwing (38-40°C): krampen in arm of been.

Hitte-uitputting/zonnesteek (39-40°C): warm, hoofdpijn, misselijk, vermoeid en mogelijk krampen.

Hitteberoerte (>40°C): het slachtoffer heeft een droge huid, hoge hartslag, zweet niet meer en is verward en onrustig. Stilstand van circulatie kan nu optreden.

Wat doe je bij een hitteberoerte?

 1. Zorg dat het slachtoffer inspanningen staakt. 
 2. Breng het slachtoffer naar een koele plek. Zorg voor beschutting of pak het slachtoffer in met een reddingsdeken met de zilveren kant naar buiten.
 3. Zorg voor iets koels te drinken. Het liefst een drank waardoor ook zouten worden aangevuld, bijvoorbeeld AA drink of een andere sportdrank.
 4. Laat het slachtoffer liggen bij duizeligheid.
 5. Zorg voor nog meer verkoeling, bijvoorbeeld door de huid met koud water te besprenkelen of natte handdoeken of coldpacks op het lichaam te leggen.

  Doe dit bij voorkeur in de nek, liezen en oksels. Daar zitten namelijk de grote bloedvaten aan de oppervlakte. Het afkoelen dient geleidelijk te gebeuren en vooral niet te snel. 
 6. Indien het slachtoffer buiten bewustzijn raakt en niet meer ademt ten gevolge van een circulatiestilstand (door vochttekort), start dan direct de reanimatie. 

zorg voor beschutting bij mogelijk kou of warmteletsel

WAT ZIJN DE SYMPTOMEN BIJ onderkoeling?

Bij onderkoeling daalt de centrale lichaamstemperatuur zo ver dat het levensbedreigende gevolgen kan hebben. De normale lichaamstemperatuur van een gezond persoon is ongeveer 37°C. Wanneer de lichaamstemperatuur zakt tot onder de 35°C spreken we van een onderkoeling.

Beginfase (lichte onderkoeling) 36°C: de huid is bleek, koud en vertoont blauwe plekken. Het slachtoffer rilt en is aan het klappertanden.

Opwindingsfase (onderkoeling) 34°C: het slachtoffer is gedesoriënteerd, onrustig en rilt. Het hartritme is verhoogd.

Uitputtingsfase (ernstige onderkoeling) 30°C: het rillen vermindert. Het slachtoffer is sloom en apathisch (emotieloos). Het hart verzwakt. 

Kans op geen herstel (zeer ernstige onderkoeling) 28°C: het slachtoffer is buiten bewustzijn en kan een hartstilstand krijgen.

WAT DOE JE bij ONDERKOELing?

 1. Pak het slachtoffer in met een reddingsdeken met de zilveren kant naar binnen; ‘GOUD IS KOUD’.
 2. Warm het slachtoffer niet actief op. Wrijf dus niet met de handen langs het lichaam. Hierdoor gaan de vaten open staan en zal het proces van onderkoelen versnellen.
 3. Beweeg het slachtoffer niet. Door de onderkoeling ontstaat een 'prikkelbaar hart'. Als het slachtoffer wordt bewogen, kan een hartstilstand worden veroorzaakt.  
 4. Geef het slachtoffer geen drinken wanneer het bewustzijn niet meer normaal is.  
 5. Vergeet het hoofd niet in te pakken.
 6. Start bij verlies van het bewustzijn en geen ademhaling direct met de reanimatie.  

water, de rest komt later! 

WAT zijn de symptomen van een BRANDWOND?

Bij een brandwond is de huid verbrand door hitte of vuur. De volgende type verbrandingen kunnen dan ontstaan:

Eerstegraads: de huid is rood en vertoont gezwollen plekken, maar geen blaren. 

Tweedegraads: bij 25% lichaamsverbranding levensbedreigend. De huid is rood en vertoont gezwollen plekken en blaren. 

Derdegraads: bij 10% lichaamsverbranding levensbedreigend. De huid is wit en grauw of zwart. Het slachtoffer voelt geen pijnprikkels meer.  

Wat moet je doen bij brandwonden?

Brandwonden kunnen worden veroorzaakt door hitte, vuur, elektriciteit, chemische stoffen, straling of extreme kou. Brandwonden worden, afhankelijk van de diepte van de verbranding, ingedeeld in eerste-, tweede- en derdegraadsbrandwonden. Bij koude brandwonden (bevriezingswonden) praten we over frostbite (graad 1, 2, 3). 

 1. Koelen met water, de rest is voor later!
 2. Hanteer een koelperiode van 10-20 minuten. De watertemperatuur moet lauw zijn, tussen de 15-30 graden.
 3. Verwijder bij chemische brandwonden, indien nodig, kleding of resterende chemische stoffen. Koel 45 minuten i.p.v. 10-20 minuten.
 4. Dek de wond af met een steriel, niet verklevend verband. Dit zorgt voor minder gevaar voor infecties. De huid is  open en sneller vatbaar voor allerlei infecties.  
 5. Voorkom onderkoeling door niet te veel af te koelen. 

 

tips & tricks

GOUD is KOUD

Zorg dat je altijd bij onderkoeling de gouden zijde van een reddingsdeken aan de BUITENKANT gebruikt, zilveren kant naar binnen tegen het lichaam.

REGEL VAN 9

Bij een brandwond is het belangrijk om in te schatten hoeveel procent van het lichaam is verbrand. Hoe meet je de percentages? Bij kleinere brandwonden geldt de handregel: de oppervlakte van de hand van het slachtoffer met gesloten vinger is ongeveer 1% van het lichaamsoppervlak. Een andere manier is optellen: elk lichaamsdeel staat voor 9% of een veelvoud daarvan. Het hoofd (één) is 9% en de benen (twee) zijn 18%.

 

MAAK DE CABCDE-METHODE EIGEN, DIT REDT LEVENS!

 

Safety App

De CABCDE-methode kun ook je raadplegen in de Safety App zodat je altijd in geval van nood een digitale assistent bij de hand hebt.

Safety Experience

De CABCDE-methode wordt toegepast binnen al onze hulpverleningstrainingen, waaronder  de Emergency Responder & Emergency Specialist trainingen.

DE SNELSTE ROUTE NAAR HULP

Met onze technologie ben je verzekerd van lokale hulp totdat 1-1-2 is gearriveerd.
Met onze unieke trainingen weet jij wat je moet doen bij een noodsituatie.