kortademig

Wat is een ademhalingsprobleem, hoe herken je een ademhalingsprobleem en hoe behandel je deze?

kijken - voelen - luisteren - paniekaanval 

Wat is de "B" van Breathing?

De B staat voor Breathing: de derde letter van het CABCDE-protocol. De ademhaling dient te worden gecontroleerd tijdens bewustzijn van een slachtoffer of bij verlies van het bewustzijn. Om dit te controleren dient te worden gelet op snelheid, regelmaat, geluid en diepte. Weet jij hoe je moet handelen?

Slachtoffer is bij bewustzijn

Slachtoffer is buiten bewustzijn

Meer weten over hoe je om moet gaan met een ademhalingsprobleem? Volg dan één van onze BHV trainingen. 

 

 Zie meer informatie over CABCDE-methode.

 

HOE ONTSTAAT EEN ADEMHALINGSPROBLEEM?

Een ademhalingsprobleem kan verschillende oorzaken hebben. Zo kan het komen door een paniekaanval, hersenletsel, onderkoeling, hitteberoerte, luchtwegbelemmering en natuurlijk een circulatiestilstand.

Kan het slachtoffer niet in 1 ademteug tot 10 tellen of 2 x diep doorademen? Dan kan het duiden op een borstletsel. Check borst en rug voor verwondingen die op borstletsel kunnen duiden. 

 

kortademig

Hoe onderzoek je een ademhalingsprobleem

Normale ademhaling: Een volwassen persoon haalt 10 tot 20 keer adem binnen één minuut. Bij kinderen ligt dit aantal hoger. De snelheid van de ademhaling kan worden gemeten door 10 seconden te tellen en tegelijk te observeren hoeveel ademhalingen zichtbaar zijn. Er moeten dan minimaal twee ademhalingen zichtbaar zijn geweest.

Tachypneu: Ademt een slachtoffer meer dan 16- 20 keer per minuut dan praten we over tachypneu. Dit is een snelle en oppervlakkige ademhaling. In tegenstelling tot bij hyperventilatie, wordt wel diep adem gehaald. Beide soorten ademhalingen zorgen voor een ophoping van kooldioxide in het bloed. Het zuurtegraad van het bloed zakt, waardoor een slachtoffer zwakker wordt. Tachypneu / zuurstof tekort in het bloed heeft vaak een onderliggende aandoening zoals COPD, circulatieprobleem.

Bradypneu: Ademt het slachtoffer minder dan 10-12 per minuut? Dan kan het tegenovergestelde gaande zijn: bradypneu; oftewel, een trage ademhaling. De onderliggende oorzaak kan zijn hartfalen, longziekte, alcohol vergiftiging, coma of een hersenziekte. Er zijn dus veel onderliggende aandoeningen die kunnen zorgen voor een trage hartslag/ademhaling. 

Verplaatsen van een slachtoffer?

ZORG ALTIJD EERST VOOR JE EIGEN VEILIGHEID!

Een slachtoffer mag alleen worden verplaatst, indien er sprake is van een levensbedreigende omgeving waar het slachtoffer zich bevindt. Bijvoorbeeld bij een brand, explosiegevaar, drukke weg, overstromingen of extreem weer. De rautekgreep, sleeptechniek en brandweergreep zijn voorbeelden van een snelle verplaatsing.

wat zijn de SYMPTOMEN ADEMHALINGSPROBLEMEN bij een slachtoffer die bij bewustzijn is

Het slachtoffer heeft moeite met ademen en krijgt een benauwde gelaatsuitdrukking. De huid kan blauw verkleuren (cyanose). Dit zijn tekenen van zuurstofgebrek / circulatieproblemen.

De borstkas kan hevig op en neer gaan en/of het slachtoffer kan naar de borst grijpen als reactie om lucht te krijgen.

Wat doe je bij ademhalingsproblemen bij een slachtoffer die bij bewustzijn is.

 1. Vraag aan het slachtoffer wat er is gebeurd; blijf het slachtoffer aan de praat houden. 
 2. Het kan zijn dat het slachtoffer een paniekaanval heeft en van angst een hyperventilatie-aanval krijgt. Help het slachtoffer door een plastic zakje voor de mond te houden en laat daarin ademen. Hierdoor komt de ademhaling tot rust.  
 3. Laat het slachtoffer (halfzittend) rechtop zitten.

Hoe herken ik het verschil tussen een PANIEKAANVAL en een hartaanval

Een paniekaanval is een razendsnelle opkomst van een heftige angst. Het gevoel alsof er iets ernstigs gaat gebeuren.
Een slachtoffer kan last krijgen van zijn of haar ademhaling, hartkloppingen, zweethanden, trillen en duizeligheid. 
 
Dit zijn dezelfde reacties die kunnen ontstaan bij een gevaarlijke situatie. Het lichaam bereidt zich namelijk voor om te vechten of te bevriezen.
 
Een hartaanval kan niet veroorzaakt worden door angst. Een paniekaanval is meestal binnen 5-10 minuten opgelost, daarna gaat het meestal wel. De pijn in de borst is niet beperkt tot een paar plekken en ook niet beperkt tot enkel de linkerarm. het tintelende gevoel kan kan overslaan van linker naar rechterarm tot benen en vingers.
 
De signalen van een hartaanval gaan meestal gepaard met angst en dus moeilijk te onderscheiden. Echter is de pijn bij een hartaanval vaak erg lokaal en heeft een beknellend gevoel. De intensiteit van de pijn veranderd maar vaak niet de locatie van de pijn. De intensiteit houdt aan en verslechterd meestal ook na 5 minuten.
 

LAAT EEN HEVIG BENAUWD SLACHTOFFER NIET PLATLIGGEN.

wat zijn de SYMPTOMEN ADEMHALINGSPROBLEMEN, slachtoffer is buiten bewustzijn

Heeft het slachtoffer geen normale ademhaling (gasping geluid) of helemaal geen ademhaling meer? Dan is het belangrijk om direct te starten met reanimeren. Vergelijken met een normale ademhaling heeft dan geen zin.

In geval van een hartstilstand kan het slachtoffer de ledematen vaak nog bewegen. Zo lijkt het alsof het slachtoffer nog ademt en leeft, maar dit zijn stuipstrekkingen van het lichaam. Start in dit geval ook direct met reanimeren.

Wat doe je bij ademhalingsproblemen, slachtoffer is buiten buwustzijn

 1. Controleer het bewustzijn door het slachtoffer aan te spreken, bijv. ‘Gaat het’
 2. Draai het slachtoffer op de rug of leg het slachtoffer op een harde ondergrond (van buik naar rug). 
 3. Pas de kinlift toe. Dit zorgt ervoor dat de tong niet in de keelholte terecht komt en de luchtweg vrij is. 
 4. Houd je wang bij de mond van het slachtoffer (kijken, voelen, luisteren). Doe dit 10 seconden. 
 5. Voel of je lucht tegen je wang aan voelt.  
 6. Kijk of er regelmaat zit in de bewegingen van de borstkas en bovenbuik. 
 7. Luister of je een ademhaling hoort die past bij een normale ademhaling. 
  • Bij een abnormale ademhaling, schakel direct 112 in. Zet je telefoon op de speaker en laat, indien mogelijk, een AED halen door omstanders
 8. Ademt het slachtoffer wel, dan leg het slachtoffer in de stabiele zijliging.

kijken, voelen, luisteren

Wat doe je bij mogelijk BORSTLETSEL

Borstletsel kan onder andere worden veroorzaakt door een inwendige botbreuk, botsing, schiet- of steekpartij of klaplong. Een inwendige breuk, zoals een gebroken rib, kan ernstige inwendige bloedingen en ademhalingsproblemen veroorzaken. Gebroken delen bewegen namelijk naar binnen bij het inademen en naar buiten bij het uitademen.

Het slachtoffer kan tevens een borstwond hebben door een voorwerp dat zich nog in het lichaam bevindt. Laat in dit geval het voorwerp altijd zitten en houd dit op dezelfde plek, zoals bij een open botbreuk. Een klaplong wordt veroorzaakt door een diepe wond of kan spontaan ontstaan. Dit gebeurt wanneer lucht ophoopt tussen het longvlies en de borstwand.

tips & tricks

CHINLIFT

hand op het voorhoofd, wijs- en middelvinger onder de kin. Lift de kin omhoog en naar voren en controleer de ademhaling.  Duw het voorhoofd voorzichtig naar achter. Til de kin omhoog bij het hardere gedeelte. 

MAAK DE CABCDE-METHODE EIGEN, DIT REDT LEVENS!

 

Safety App

De CABCDE-methode kun ook je raadplegen in de Safety App zodat je altijd in geval van nood een digitale assistent bij de hand hebt.

Safety Experience

De CABCDE-methode wordt toegepast binnen al onze hulpverleningstrainingen, waaronder  de Emergency Responder & Emergency Specialist trainingen.

DE SNELSTE ROUTE NAAR HULP

Met onze technologie ben je verzekerd van lokale hulp totdat 1-1-2 is gearriveerd.
Met onze unieke trainingen weet jij wat je moet doen bij een noodsituatie.